Oprócz finalnej produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych realizujemy kompleksowo montaż podzespołów na 8 liniach montażowych. Dzięki bogatej infrastrukturze produkcyjnej firma CURTIS zapewnia cały cykl produkcji wyrobu finalnego w obrębie jednej fabryki. Zgodnie z zapotrzebowanie klienta wyrób produkowany z tworzywa sztucznego poddajemy procesowi montażu finalnego wraz z konfekcjonowaniem oraz pakowaniem finalnych wyrobów w opakowania zbiorcze. Doświadczona kadra składająca się z technologów oraz inżynierów produkcji poddaje wstępnej analizie wdrażany wyrób do montażu. Eksperci opierają swoje działanie na wnikliwej analizie dostarczonej dokumentacji przez klienta. Następnie grupa inżynierów modeluje i balansuje proces montażu, czego efektem jest ustalenie wymaganej liczby stanowisk montażowych wraz z szczegółowym opisem wykonywanych w odpowiedniej sekwencji czynności. Proces montażu realizujemy na liniach produkcyjnych z określonym technologicznie taktem lub w systemie gniazdowym. O tym w jaki sposób wykonamy montaż wyrobu finalnego decyduje długość serii produkcyjnych dla zamawianej liczby wyrobów oraz ekonomia procesu. Ustalony pierwotnie proces montażu nieustannie poddajemy optymalizacji. Grupa specjalistów ds. technicznych wspiera dział produkcji w opracowaniu i wdrożeniu przyrządów optymalizujących proces montażu. Wszystkie przyrządy zwiększające wydajność procesu montażu wykonujemy we własnym zakresie.

proces montażu

W celu minimalizacji kosztów produkcji, zachowaniu powtarzalność procesu montażu oraz utrzymaniu wysokiej jakość wyrobu, stanowiska produkcyjne wyposażone są w wymagane pneumatyczne i elektryczne narzędzia (wkrętaki pneumatyczne, jonizatory powietrza itp.) do wykonywania operacji wkręcania czy zgrzewania części z tworzyw sztucznych.

Proces montażu dzieli się na następujące etapy:
  • montaż,
  • testowanie funkcjonalne,
  • kontrola końcowa,
  • pakowanie.
proces montażu

Montaż odbywa się bezpośrednio na linii produkcyjnej. Materiały na linię dostarczane są z magazynu w pojemnikach zabezpieczonych przed ESD, dostępnych dla pracowników na wyciągnięcie ręki.

Proces montażu jest monitorowany oraz weryfikowany przez pracowników działu kontroli jakości. Wszystkie montowane podzespoły są rejestrowane w systemie produkcyjnym, dzięki czemu w każdej chwili możliwe jest odtworzenie historii montowanego podzespołu.

proces nadruku

Oferujemy możliwość wykańczania powierzchni wyprodukowanych wyrobów z tworzyw sztucznych za pomocą nadruków wykonywanych metodą tampodruku, sitodruku czy też hot stampingu.