DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH

Pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za sporządzanie wycen, kalkulacji cenowych dla nowych i obecnych projektów.

Więcej »
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

SPECJALISTA DS. PODATKOWYCH

Pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za sporządzanie rejestrów i deklaracji podatku od towarów i usług, kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych, CIT, podatku odroczonego oraz pozostałych deklaracji podatkowych.

Więcej »
DZIAŁ TECHNOLOGICZNY

INŻYNIER PROCESU / TECHNOLOG

Pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za sprawowanie nadzoru nad procesem wtrysku i montażu komponentów z tworzyw sztucznych oraz kontrolowanie i nadzorowanie pracowników pod względem zgodności sposobu wykonywania zadań z obowiązującą dokumentacją, procedurami i przepisami.

Więcej »