JAKOŚĆ

Firma wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz 14001:2015.